Aktivnosti v Sloveniji

Aktualni dogodki:
 
Letošnji seminar za etnobotaniko je posvečen kulturni dediščini gozdov, temu izjemnemu naravnemu bogastvu, ki je človeku podarjeno zgolj v upravljanje. Da bi drevesa po starem reku »ne šla v nebesa« in da bi zdrave gozdove ohranili našim zanamcem, je nujno zavedanje o kompleksnem pomenu gozdov za človeka in planet ali kot pravi slovenski ljudski pregovor: »Drevo se na drevo naslanja, človek na človeka.«
 
Pretekli dogodki:

Obnovimo Slovenske gozdove

Slovenija je ob zadnji naravni ujmi, ki se je zgodila med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, izkusila neizmerno moč narave. Žledolom je prizadel polovico vseh gozdov in uničil številno infrastrukturo ter za nekaj časa povsem ustavil življenja ljudi. Z namenom hitrejše obnove slovenskih gozdov sta Zveza tabornikov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije pripravila družbeno odgovoren projekt pod skupnim imenom »Obnovimo slovenske gozdove«.

Društvo za izobraževanje za samooskrbo s sadjem in zelenjavo Učni sadovnjak

Osnovni namen društva je izobraževanje v smeri samooskrbe s sadjem in zelenjavo. To ni samo vrtnarska dejavnost in sajenje sadnega drevja, ampak tudi različne delavnice in predavanja, kjer otroke in starejše občane učimo o vzgoji sadja in zelenjave. Dolgoročni cilj društva je ustvarjanje pogojev za lastno pridelavo sadja in zelenjave v osnovnih šolah, ker vemo kolikšna finančna sredstva mora država zagotavljati za to ter seveda za odpiranje novih zelenih delovnih mest v državi.

Zveza za zasaditev užitnih dreves

Namen Facebook skupine je povezava posameznikov, ki so pripravljeni sodelovati pri iniciativi zasaditve čim večjega števila dreves z užitnimi plodovi (sadnega drevja, orehov, kostanjev, …) na javne površine po celotni Sloveniji.

Boš sadiv? – Slovensko Rodovno Gibanje

Boš sadiv? je ena izmed glavnih akcij Slovenskega Rodovnega gibanja. Z njo želijo zasaditi čimveč javnih površin z avtohtonim sadnim drevjem ter vsakemu omogočiti dostop do zdravega sadja, hkrati pa povečati površine zasajene z drevjem v urbanem področju, kjer bomo lahko preživljali svoj prosti čas v stiku sami s seboj, z Naravo in kozmosom.

Fundacija Sadni gozd

Glavna projektna dejavnost: Zasaditev sadnega drevoreda (150 avtohtonih sadnih dreves in lupinarjev ter 150 sadik sadnega grmičevja) na saniranih degradiranih in drugih površinah v Občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Iniciativa Ohranimo drevesa

Iniciativa Ohranimo drevesa si prizadeva za ohranitev dreves v mestu Celje in njegovi okolici z informiranjem javnosti in pristojnih institucij.

Z vsakim prodanim izdelkom Zavoda Obilje z oznako/nalepko “Pet dreves” skupaj prispevamo vse potrebno, da se posadi pet dreves na kritičnih območjih Madagaskarja, Nepala in Haitija. Sredstva se donirajo nevladni organizaciji Eden Reforestation Projects, ki z domačini skrbi za organizacijo in zasaditev avtohtonih drevesnih vrst.