Dan dreves

Namen gibanja Posadi drevo je sajenje in skrb za drevesa.  Po zgledu drugih držav bi radi uvedli Dan dreves – dan v letu, ko posamezniki in organizacije po vsej državi sadijo drevesa in prirerajo dogodki za ozaveščanje o povezanosti ljudi in dreves.